Medlemsmöten och arrangemang 2024-03-01--2024-09-30

Här nedan beskrivs våra medlemsmöten och arrangemang
tom 2024-09-30.

Onsdag 15 maj kl.14.00, medlemsöte, Jon Landström konsumentvägledning

Onsdag 22 maj kl. 14.00, Berättarcafé, Björn Pettersson berättar om
Ering Johansson och Agda Rössel

Fredag 31 maj kl. 18.00, Vårsupé

Tisdag 4 jun, kl 13.00 Grillfest

Fredag 30 aug. kl. 18.00, Höstfest

Onsdag 11 sept. kl 14.00, Medlemsmöte

Fredag 30 sept. kl. 18.00, PUB/Modevisning