november

Uppdaterades: 27 april 2020

”På hemliga vägar.”

  • Ordförande Carleric Schlegel tackar Finn Hjelmström för intressant föredrag

Finn Hjelmström berättade om kurirverksamhet i gränstrakterna under andra världskriget.
Sista fredagen i november hade SPF Seniorerna månadsträff i Kulturhuset Silvénska Villan. Träffen inleddes med parentation. Åtta ljus tändes och ordförande Carleric Schlegel läste upp namn på de medlemmar som slutat sitt jordeliv under året som gått. Gun-Britt Edvardsson läste två dikter av Atle Burman. Gun Wermstedt hade tagit med cittran, som hon spelade på och de församlade sjöng bl.a. Härlig är jorden.
Finn Hjelmström från Säffle Hembygdsförening var inbjuden gäst och hans tema var "På hemliga vägar." Det handlade om kurirverksamhet vid norska gränsen under andra världskriget. Finn har en omfattande kunskapsbank att ösa ur och det var ett intressant och innehållsrikt föredrag.
Ett fyrtiofemtal seniorer hade mött upp för att delta och dela samvaron. Efter servering var det dragning på sålda lotter. Detta var höstens näst sista månadsträff. I december blir det julbord med underhållning av trubadur Dan Johansson från Åmål. Julfesten är i Medborgarhuset.
Samlingen ägde rum i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.
Gun-Britt Edvardsson

Publicerades: 06 december 2019 Uppdaterades: 27 april 2020