Om SPF Säfflebygden

Uppdaterades: 25 april 2020

Vad är SPF?

  • Maude Schlegel, ordförande
  • Maude Schlegel, ordförande

SPF Seniorerna Säfflebygden; Styrelsen 2020:

Maude Schlegel, ordförande
Jörgen Sundin, sekreterare
Sten Eriksson, kassör
Gun-Britt Edvardsson, ledamot
Karin Kihlgren, ledamot
Siv Nilsson, ersättare
Maria Skogh, ersättare

 

SPF Seniorerna, tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF), är en politiskt och religiöst obunden svensk intresseorganisation för pensionärer. SPF Seniorerna bildades 1939 och har cirka 270 000 medlemmar (2017), 27 distrikt och 820 föreningar. Organisationen är Sveriges äldsta förening för pensionärer och en av de största ideella organisationerna i landet. Den är, efter Pensionärernas Riksorganisation (PRO), den näst största organisationen för pensionärer i Sverige.
Prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. Förbundsordförande är sedan 2017 Eva Eriksson och generalsekreterare är sedan 2015 Peter Sikström.
1939 bildades Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) i Göteborg med omnejd. Ett tag hette föreningen Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och senast den 1 januari 2015 bytte föreningen till det nuvarande namnet SPF Seniorerna.
Vart tredje år hålls en kongress. Det är SPF Seniorernas högsta beslutande organ.
Medlemstidningen Senioren (tidigare Veteranen och andra namn) utkommer med 9 nummer per år.
Senioren är medlemstidning för SPF Seniorerna och kommer ut nio gånger om året. Tidningens uppgift är att med hög journalistisk kvalitet och trovärdighet väcka debatt och skapa opinion, bevaka och informera om viktiga frågor för medlemmarna som speglar SPF Seniorernas verksamhet.
Tidningen speglar livet efter pensioneringen. Det gäller ekonomin, pensionen, boendet, vården, hälsan men också livets goda såsom kultur, resor, mat, inredning, mode och trädgård.
Läsarna är nära en kvarts miljon, och finns över hela landet. Upplagan är 210 700 exemplar (TS 2014). Tidningen utsågs till "Årets tidskrift 2010" av Sveriges Tidskrifter.

SPF Seniorerna Säfflebygden är en av dessa 820 föreningar. SPF Säfflebygden har regelbunden verksamhet med månadsträffar i regel sista fredagen i månaden.

Se de olika flikarna på hemsidan!

Publicerades: 27 mars 2017 Uppdaterades: 25 april 2020