Seniorrådets protokoll

Seniorrådet i Nacka är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i kommunen. SPF Seniorerna Saltsjöbaden är representerade i seniorrådet som har ca 4 möten per år.

Protokoll från mötena hittar du via denna länk.

Vill du kontakta vår representant i Seniorrådet, Cathrine Swenzén, så finns hennes kontaktuppgifter på den här sidan. I listan anges hennes ansvarsområde som Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie, eftersom i flertalet övriga kommuner kallas Seniorrådet för Kommunala Pensionärsrådet (KPR).