Årsmöte

Enligt SPF Seniorerna Saltsjöbadens stadgar ska årsmöte hållas varje år, före februari månads utgång. Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast sex veckor före mötet.