Trygg och Säker i Fisksätra och Saltsjöbaden

SPF Saltsjöbaden har representanter med i arbetsgruppen Trygg och Säker i Fisksätra och Saltsjöbaden. Gruppen träffas några gånger under året och diskuterar aktuella problem och förbättringar i vårt närområde. Har du sett, hört eller upplevt problem så kan du höra av dig till våra representanter i gruppen. Våra representanter hittar du i våra programhäften.