Årsmöte 2018

Onsdag 14 februari kl 14.00 är du välkommen till årsstämman för 2018.

SPF Seniorerna Saltsjöbaden håller årsstämma på Grand Hotel Saltsjöbaden, lokal Grönskär. Efter årsmötesförhandlingarna får vi underhållning av schlagersångerskan Marianne Kock och hennes tre musiker. Marianne Kock har både legat på Svensktoppen och tävlat i Melodifestivalen, men det var några år sedan. Föreningen bjuder på kaffe och kakor.

Anmälan senast fredag 9 februari på saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller lista
på Syrenparken. Se separat kallelse!


Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Handlingar till årsstämman samt protokoll:
Kallelse
Dagordning
Årsberättelse 2017
Propositioner
Verksamhetsplan 2018

Balansräkning 2017
Resultaträkning 2017
Budget 2018

Årsmötesprotokoll