Stadgar

Gällande stadgar för SPF Seniorerna Saltsjöbaden antogs på årsstämman 2018.

Läs stadgarna här.