Om föreningen

Föreningen SPF Seniorerna Saltsjöbaden (SPF Saltsjöbaden) är en av SPF Sveriges knappt 800 medlemsföreningar. Totalt finns det ca 260 000 SPF-medlemmar i Sverige. Vår förening har ca 600 medlemmar. SPF Saltsjöbaden är en av 62 föreningar i Stockholmsdistriktet.

SPF Seniorerna Saltsjöbaden är representerade i Nacka kommuns Seniorråd. Rådet är rådgivande organ till kommunstyrelsen i frågor rörande hälsa, boende, tillgänglighet, kommunikationer, äldreomsorg mm.

Vi finns även representerade i:

  • SPF:s Stockholmsdistrikt
  • Södertörnsgruppen
  • Ordförandegruppen i Nacka

Här på vår hemsida kan du se vilka aktiviteter vi har i vårt program. Du kan även följa oss på vår Facebook-sida: SPFSaltsjöbaden.