SPR - Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Pensionärsrådet - SPR är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden.

Rådets uppgift är att

  • ge pensionärerna i stadsdelsområdet inflytande och insyn i allänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden
  • ta initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer
  • samarbeta med förtroenderåden i stadsdelsområdet samt med landstingets/regionens verksamhetsföreträdare inom området

Stadsdelsnämndens pensionärsråd verkar för att du och andra pensionärer ska ha det bra på äldre dagar. Om du har synpunkter som rör de äldres situation i din stadsdel eller vill veta mer om pensionärsrådet är du välkommen att kontakta oss:

Hägersten-Älvsjö

  • 1.e vice ordförande: Gunnar Carlsson, email: carlsson.gu@telia.com
  • ordinarie ledamot: Lola Carlsson,  070-224 50 54

Älvsjö

Länk till SPR Hägersten-Älvsjös protokoll

Länk till senaste protokollet från Hägersten-Älvsjö Pensionärsråd 

Länk till  Val av pensionärsråd till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd 2020