Om föreningen

SPF SENIORERNA FRUÄNGEN - ÄLVSJÖ

Föreningens lokal kan hyras

Lokalen på Hanna Paulis gata 13 kan hyras för-, eftermiddag eller kväll, fyra timmar per pass. Pris för utomstående 500:-/pass och för medlem 300:-/pass. Naturligtvis städar du efter dig och lämnar lokalen minst lika städad som när du fick tillträde till den. Kontakta Lokalansvarig: Synnöve Ryman, tel. 08 97 26 98.

Kort historik för föreningen

Föreningen bildas tisdagen den 22 mars 1988 genom att 76 pensionärer från SPF-föreningen i Brännkyrka bildar en ny förening i Fruängen. Antalet pensionärer i Brännkyrkaområdet har ökat kraftigt och det anses rimligt att pensionärerna från Fruängen, Herrängen, Långbro, Långsjö och Västertorp skall kunna mötas i en lokal i Fruängen. Invignings­ceremonin hålls i festsalen i Fruängens Kyrkcentrum och den nya föreningen antar namnet Fruängens SPF-Förening. I slutet av året är man redan uppe i 131 medlemmar. Årsavgiften är 85 kronor. Tillsammans med PRO disponerar man en lokal på Anna Sandströms Gata 1. Man förstår ganska snart att ett eget medlems­­­blad skulle vara ovärderligt. Föreningens förste ordförande, Sven Elebrandt, presenterar ett förslag till ett medlemsblad som får namnet Höstlövet. Det första numret kommer ut redan i slutet av mars och har fyra sidor.

1989 startar man med torsdags­promenader och en liten sångkör bildas. Den antar namnet "Eternellerna" och kommer att bli flitigt anlitad till tisdagsträffarna. Man har också studiecirklar, bridge och bordtennis. Det året börjar man samla foton från föreningens verksamhet och aktiviteter i fotoalbum som numera finns i vår lokal på Hannas Paulis Gata 13. Den 4 april ändras föreningens namn till Fruängens SPF Pensionärer. Medlems­antalet är nu 185.

I januari 1990 börjar man med en form av väntjänst, dit medlemmar kan ringa om de är i behov av snabb hjälp. 1992 utökas väntjänsten till Veteran-ringen som än idag ger många medlemmar trygghet genom daglig telefon­kontakt. Den nya aktiviteten Bingo blir snabbt populär och spelas varje måndagsmorgon. Föreningen har nu 308 medlemmar och årsavgiften är 100 kronor.

Månads­mötena flyttas 1994 till kyrksalen och Öppet Hus till kyrkans festsal. I januari 1995 byter föreningen återigen namn och heter sedan dess SPF Fruängen. Man börjar med boule i liten skala. 1996 är årsavgiften 140 kronor och man är uppe i 429 medlemmar.

1998 firas föreningens 10-årsjubileum och en jubileums­skrift ges ut, som ger en återblick på föreningens verksamhet under de 10 första åren. Festmåltiden äger rum i Fruängsgårdens samlingssal. Speciellt inbjudna representanter för förbundet, distriktet och stadsdelsnämnden samt föreningens förste ordförande Sven Elebrandt håller tal. Den nystartade Qi-Gong-kursen fortsätter att vara populär även under 1999 och en ny aktivitet, "sittgympa" tar sin början. För första gången kommer medlems­antalet med 516 personer över 500-strecket. Års­avgiften är nu 150 kronor. Föreningen åtar sig vid denna tid också enklare externa uppdrag, t.ex. utdelning av reklam, vilket avsevärt stärker föreningens kassa och, som någon nyligen uttryckte det, "... så roligt vi hade ...".

Från och med januari 2000 äger alla möten rum i Mariasalen i Fruängens kyrka. Det första mötet på det nya seklet samlar 206 deltagare, vilket torde vara rekord. I Höstlövet publiceras namn på medlemmar som fyller 70, 80 och 90 år. Den 28 maj 2002 upphör sammankomsterna i kyrk­salen; från och med september sker alla möten i samlingssalen på Fruängsgården. Vid årets slut är medlemsantalet med 594 det högsta någonsin.

En särskild bemärkelsedag är den 3 juni 2003, då den nya lokalen på Hanna Paulis Gata 13 invigs. Lokalen är föreningens expedition, men används även till allehanda sammankomster och aktiviteter. Höstens nyhet är en "Pub-afton" med dans som uppskattas mycket och som i fortsättningen äger rum varje vår och höst. Årsavgiften är nu 180 kronor.

En "pyssel­grupp" startar sin verksamhet 2004 och säljer sina sydda, virkade och målade alster vid kommande jul- och påsksammankomster. År 2005 höjs års­avgiften till 200 kronor. 2006 får mötena åter äga rum i Fruängens kyrka på grund av ombyggnad i Fruängsgården, men man kan återvända dit på våren 2007. Föreningen fyller 20 år den 22 mars 2008. Eftersom tidpunkten infaller mitt i påskhelgen firar man i dagarna tre, den 18 och 25 mars med kaffe och tårta samt den 2 april med en jubileumslunch till vilken även gäster från SPF Förbundet och Distriktet är inbjudna.

Föreningslivet går sin gilla gång med alla traditioner såsom tisdags­träffar, utflykter, Pub-afton, sillunch, luciatåg och jullunch. Evenemangen är välbesökta och medlemsantalet håller sig kring 570, men 2011 sjunker det till 539. Sångkören Eternellerna slutar med sin verksamhet på grund av ledar­brist och samma sak sker med pyssel­gruppen. Även bingon och sittgympan har upphört. I slutet av 2015 har medlemsantalet minskat till ca 480.

Vid årsmötet i februari 2012 avgår inte mindre än fem styrelse­ledamöter samtidigt efter lång och trogen tjänst och valberedningen har svårt att hitta nya villiga krafter.

2013 firas föreningens 25-årsjubileum med en fin lunch på Fruängsgården och med inbjudna gäster från Stockholmsdistriktet och stadsdels­förvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Samma år höjs årsavgiften till 250 kronor. På våren 2014 introduceras för första gången en "mingelafton" där nya och gamla medlemmar har möjlighet att under lättsamma former bli bekanta med varandra. Den 1 dec. 2016 lägger förbundet om sina system för medlemsregister och hemsidor, men drabbas tyvärr av stora uppstart-problem. Under 2017 löses en del av dessa problem men fortfarande kvarstår en hel del svårigheter.

2017 går systerföreningen SPF Seniorerna Hägersten Liljeholmen samman med SPF Fruängen och medlemsantalet ökar därmed till ca 675. Vid årsmötet 2018 återspeglas detta i att föreningen byter namn till SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen.

2019 går systerföreningen SPF Seniorerna Brännkyrka-Älvsjö samman med SPF seniorerna Fruängen-Liljeholmen och medlemsantalet är nu 1 037. Karin Hagy utses till vice ordförande vid det extra årsmötet 21 maj.

2020 Vid ordinarie årsmöte den 18 februari 2020 beslutas det nya namnet SPF Seniorerna Fruängen - Älvsjö.

En pandemi gör att föreningens verksamhet måste ställas in under större delen av våren p.g.a. smittorisken enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Utgivningen av Höstlövet minskas från 9 till 8 nummer per år.

Utöver de ovan nämnda aktiviteterna har föreningen även organiserat ett stort antal bussresor inom och utanför Sverige, båtresor över Östersjön till våra grannländer samt oräkneliga besök på teatrar, museer, konst­hallar, kyrkor, trädgårdar och industrier. De vanliga tisdagsträffarna med kaffe och dopp innehåller inte enbart underhållning med musik, sång och föredrag, utan är ibland även informationsmöten med föreläsare från stadsdels­nämnden, äldre­vården, sjukvården, polisen och andra samhällsinstanser.

Medlemsbladet Höstlövet, som utkommer åtta gånger per år, är en mycket uppskattad informationskälla med notiser om kommande evenemang, kortfattade referat från sammankomster och utflykter, kåserier samt annan allmännyttig information. Ett 20-tal flitiga och duktiga "brevduvor" ser till att åtminstone porto­kostnaderna håller sig inom rimliga gränser. Föreningen har också en hemsida där aktuell information publiceras och där även Höstlövet finns att läsa.