Styrelsemöte 1 juni

Styrelsen har haft möte idag hos Christina. Planering av det kommande årsmötet den 14 juni kl 14 var den stora frågan att avhandla. Anmälan till årsmötet gick ut igår och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är from idag max 50 personer vid sammankomster där alla sitter. Vi har en väntelista då fler är anmälda. Vid ev. förhinder kontakta därför Christina tel 070-3788865.