Årsmöte 2021

Årsmöte för 2021

torsdagen den 2 september kl 12:00
på Mötesplatsen i Gula Industrihuset.

Dagordning för årsmötet se här.

Styrelsens förslag till årsmötet se här.

Valberedningens förslag se här.                                                         

Verksamhetsberättelse 2020 se här. 

Verksamhetsplan 2021 se här.

Bokslut 2020 se här.

Budgetförslag 2021 se här.

Årsmötesprotokoll 2021 se här.