Kalender

Kommande program

Välkommen på våra möten i Gula Industrihuset, lokal: Mötesplatsen, samt våra andra arrangemang. Nya händelser införs löpande.

Månadsträffarna börjar kl. 14.00 på Mötesplatsen om inte annat anges. Anmälan till Kjell Ahnström på telefon 073-3894199 senast söndag före träffen.

   

Program 2021

Se årets program här.

10 nov

Musik-Café. För mer info se här.

18 Nov

Månadsträff Reseberättelse från Grönland och Nordpolen med äventyraren Hans Andersson

25 nov

OBS! Torsdag Musik-Café. För mer info se här.

8 dec

Musik-Café. För mer info se här.

15 dec

Julbord ombord på Cinderella. För mer info se här.

16 Dec

Månadsträff, Årsavslutning med skolans Luciatåg. OBS! kl.13.00 Anmälan via SMS till Kjell Ahnström 

8 jan

Trettondedag jul i Berwaldhallen.För mer info se här.