Årsmöte 2020

Årsmöte för 2020
torsdagen den 20 februari kl 14:00
på Mötesplatsen i Gula Industrihuset.

Dagordning för årsmöte 2020  se här  

Bokslut 2019 se här

Budgetförslag 2020 se här

Styrelsens förslag till årsmötet se här    

Valberedningens förslag se här                                                         

Verksamhetsberättelse 2019 se här  

Verksamhetsplan 2020 se här    

Årsmötesprotokoll 2020-02-20 se här