Aktiviteter

Välkomna att delta i våra aktiviteter.

Se mer under respektive aktivitet. 

Grupp

Tid

Aktivitetsansvarig

tel

Akvarellmålning

Tor 09.30-12.00

Tuulikki Sandell

0152-40324

Bokcirkel

Tor 14.00-16.00

Monica Andersson

0731421350

Boule (vinter)

Boule (sommar)

Ons 09.00-12.00

Tor 09.30-12.00

 

Torbjörn Karlsson

 

0735009812

Bridge

Mån 12.45 -16.00

Sten Borell

Dan Stenmark

0707251155

0152-40516

Canasta

Ons 13.00-15.00

Anita Andersson

0708971871

Linedans

Tor 09.45-11.15

Petra Lundstedt

 

0706851026

 

Lotterier

 

Vakant

 

Promenader

 Tis 09.00-12.00

Datum - se fliken

Ingegerd och Dan 

Stenmark

0152-40516

0708820311

Resor

 

Kjell Ahnström

0152-10786

0733894199

Musik-Café

 

Sten Borell

0707251155

 

Studiecirklar

 

Birgit Carlsson

0152-43060

Väntjänst

 

Monica Andersson

0731421350