Kontakta oss

Kjell Ahnström

Medlemsregisteransvarig CU

Hans Andersson

Data

Monica Andersson

Väntjänst

Monika Arnstein

Revisor

Dolf Bergsten

Valberedning,Valberedning

Kerstin Borell

Revisor

Birgit Carlsson

Utbildning

Anita Engström

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Christer Hyllbrant

Webbredaktör

Dan Stenmark

Valberedning

Christer Bjarnestad

Valberedning

Margareta Grevesmühl

Valberedning