Gruppspelet i Boule startar igen 10:e augusti

Vi välkomnar våra medlemmar till boulespel på Femöreplan.

I ett mycket bra och positivt möte med Oxelösunds Kommun i rubricerat ärende avhandlades följande:

Gruppspelet i boulespel på Femöreplan startar igen den 10 augusti, kl 14-16.

Vår förening, PRO och Oxelösunds Boulesällskap har i många år spelat boule på Femöreplan på kommunens banor men KORPEN har varit kommunens avtalspart. I år sa Korpen upp avtalet och det skapade stor oklarhet om framtiden. De tre föreningarna träffades därför den 15/7 för att diskutera läget och jag åtog mig då att arrangera ett möte med kommunen. Mötet ägde rum den 22/7 och föreningarna då träffade Johan Persson samt Anders Magnusson från kommunen. Mötet resulterade i full enighet om en lösning av alla oklara frågor, vilket innebär att boulespelat snart kan starta upp igen.

Följande beslutades
1. Kommunen placerar på Femöreplan en Redskapslåda , som ersättning för de två bodar som Korpen tagit bort.

2. Boulespelet blir kvar på Femöreplan tills mark aktiviteter startar för det byggande som kommunen planerar. Ingen vet när det sker men förhoppningsvis blir det först 2022.

3. Inget nytt avtal skrivs och medlemmarna i våra tre föreningar samt allmänheten får spela utan avgift eftersom vi åtog oss att sköta det löpande underhållet. Föreningarna spelar på samma tider som tidigare och några personliga tidsbokningar krävs inte.

4. Antal banor att spela på. Vi enades om att 6 + 6 banor räcker t.v. och att kommunen ombesörjer att dessa snarast renas från ogräs.

5 Framtida Boulecenter i Oxelösund. Eftersom boule är en viktig aktivitet för seniorer åtog sig kommunen att börja överväga vart ett nytt Boulecenter ska placeras då spelet på Femöreplan måste upphöra. Kommunen kommer att samråda med de tre föreningarna om detta.

Spelstart: Vår nya kontaktperson för boule är Ulf Berg och han har beslutat att gruppspelet startar den 10 augusti kl 14-16.

Ta chansen till denna nyttiga aktivitet i dessa tider med många restriktioner p.g.a Coronaviruset.

Dan Johansson