Nyheter

Ännu fler datum för Zoom-utbildningar

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs i Zoom. Kursen vänder sig till dig som behöver baskunskaper för att kunna delta i ett Zoom-möte samt starta upp ett eget Zoom-möte.

Inbjudan till webinarium Senior i det smarta samhället

Framtidsspanaren Mats Olsson, Pionjärsenior, ger en bild av vad som håller på att ske omkring oss och hur det påverkar din vardag. Välkommen till en digital, kostnadsfri, spännande föreläsning!

Nya datum Zoom-utbildning 17/3 och 23/3

Inbjudan till baskurser i Zoom Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå målet att alla som vill kunna delta i ett Zoom-möte ska vara rustade för det liksom de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det. Digital kurs Kurserna genomförs via Zoom, som ett webbinarium. Du behöver en dator eller en surfplatta samt internetuppkoppling. Du behöver inte ha en kamera för att delta i denna utbildning.

Utflykten till Camelina AB är flyttad till andra Juni

På grund av att ett pågående bygge av en produktionsanläggning har blivit försenat kan vi inte besöka Camelina AB nu den 17 mars. Besöket är flyttat till den andra juni.