Styrelsemöten och protokoll

Uppdaterades: 15 december 2020

Alla medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen i frågor som man tycker bör behandlas på något styrelsemöte. Det är även möjligt att närvara vid mötet och presentera sitt förslag.

Publicerades: 04 mars 2017 Uppdaterades: 15 december 2020