Styrelsemöten och protokoll

Alla medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen i frågor som man tycker bör behandlas på något styrelsemöte. Det är även möjligt att närvara vid mötet och presentera sitt förslag.