Funktionärer

Lars Gustafsson

Webbredaktör

Elfriede Hedenström

Väntjänst

Dagmar Helmfrid

Utbildning

Bo Jender

Revisor

Dan Johansson

Folkhälsa/Friskvård

Ella Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Gerd Lövgren

Medlemsregisteransvarig CU

Lars-Christer Lundgren

Resor

Ulf H. Nilsson

Revisor

Thor Sagfors

Webbredaktör

Arne Stockman

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Conny Adolfson

Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie