Kontakta oss

Uppdaterades: 05 mars 2017
--todo--

Lars Gustafsson

Webbredaktör

--todo--

Elfriede Hedenström

Väntjänst

--todo--

Dagmar Helmfrid

Utbildning

--todo--

Bo Jender

Revisor

--todo--

Dan Johansson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Ella Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Lars-Christer Lundgren

Resor

--todo--

Gerd Lövgren

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Ulf H. Nilsson

Revisor

--todo--

Thor Sagfors

Webbredaktör

--todo--

Arne Stockman

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Ing-Marie Wahlström

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Publicerades: 05 mars 2017 Uppdaterades: 05 mars 2017