Blomsterutflykter i Sjösakärret bjöd på många orkidéer

Ett 10-tal personer följde med Birgitta Gustafsson i Sjösakärret för att se orkidéerna som blommar där.