Årets första föreläsning

Den första föreläsningen i programmet för 2019 hölls den 15 januari

Konsumentvägledaren Monica Pettersson berättade vilka skyldigheter och rättigheter vi som konsumenter har. Totalt 33 personer var samlade i SPF-lokalen och fick bl.a höra om telefonförsäljning där det är viktigt att veta att avtal ska bekräftas i efterhand. Vi fick också höra och diskutera några fall från Allmänna Reklamationsnämnden. 

Nästa föreläsningstillfälle blir den 29 januari då överförmyndaren kommer om informerar om god man.