Välkommen till årsmötet 20 februari kl 15.00 Koordinaten

Årsmötesförhandlingar. Kaffe med bröd. Niklas Westin från SSAB berättar om aktuellt utvecklingsarbete, "från masugn till ljusbågsugn".

Här kan du snart läsa alla årsmöteshandlingar.

Verksamhetsberättelse för 2018
Årsbokslut
Verksamhetsplan