Kommunala Pensionärsrådet, KPR

Kommunala Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

KPR är ett remissorgan i aktuella frågor ex. bostads-och boendefrågor, kulturfrågor, fysisk planering, frågor under Tekniska nämnden ( snöröjning, gatubelysning, parkeringar, trafik osv).

Naturligtvis allt, som har med äldrefrågor och äldreomsorg, ja allt, som har med den kommunala verksamheten att göra.

Vi i KPR arbetar aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten, bl a förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.

Vi önskar, att Ni hör av Er till oss, när Ni har frågor, som Ni vill att vi ska driva i KPR.
Göran Ivarsson är ordinarie (tel. 0150-270 60) och Marie Rydgren Andersson är ersättare (tel. 070-471 45 05)

HÖR AV ER !