Möten och övriga träffar

Plats: Pensionärernas Hus, Djulögatan
Tid: kl 13.30 (om ej annan lokal och tid anges. Se annons under Föreningsnytt i KK, i regel fredagar)
Programmen genomföres i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

M= månadsmöte   I= Informationsträff   PH= Pensionärernas Hus
F= Friskluftsdag    S= Samkväm