Konferens/nöjesresa Åland

Föreningen hade sin sedvanliga planeringskonferens på Ålandsfärjan den 13-14/11. Även i år inbjöds intresserade medlemmar att följa med.