I Roslagens famn

Bilder från vår resa 22 - 23 augusti 2017