Månadsmöte april

Den 15:e april var det månadsmöte i Pensionärernas hus. Roland Blomkvist från kommunarkivet visade bilder på personer och miljöer från Katrineholm som det var en gång.

Han började med att presentera några kvinnor som är eller var kända på orten.
KERSTIN EKMAN, ännu levande författare som har skrivit om Änglahuset och dess invånare. Hennes böcker låg till grund för teaterpjäsen "Kvinnorna och staden" som framfördes på Perrongen förra sommaren.
"MAMSELL" ANDERSSON som drev järnvägsrestaurangen så framgångsrikt att hon i slutet av 1800-talet var den rikaste personen i staden.
GÖTA ROSÈN, mycket socialt engagerad kvinna, riksdagsledamot. Var bland annat med och lagstiftade bort skolagan. Var engagerad i scoutrörelsens utveckling samt i kvinnliga folkhögskolan på Fågelsta.
HILDA ANDERSSON, journalist som arbetat sig upp från torparpiga till att bli en aktad kulturpersonlighet. Hennes intressen var framför allt litteratur och musik.
MÄRTA BERGKVIST, känd och uppskattad lärarinna. Engagerad i lottakåren och även politiskt verksam.

Efter kvinnorna presenterades Katrineholm som det såg ut för länge sedan, eller kanske inte så länge sedan.
Katrineholm förknippas alltid med järnvägen. De byggdes och invigdes på 1860-talet.
Stationen anlades på Fulbonäs som blev Chatrineholm som blev Katrineholm. Blev sedan en viktig knutpunkt för järnvägen och är så än i dag.
Kända personer för orten utveckling är herrarna Grönkvist, Kullberg och Fredriksson.
Dessa är mycket viktiga för staden och dess omnejds fortsatta utveckling runt förra sekelskiftet. Gröna Kulle, Kullbergska huset, sjukhuset och en del industriverksamhet. Kyrkan på norr byggdes också vid den här tiden.
Många av de hus som vid den här tiden är nu borta och har ersatts av modernare.
Men den minnesgode kommer säkert ihåg hur Katrineholm såg ut för ca 60 år sedan.
När Roland visade bilder på miljöer som försvunnit så hördes ibland, ja visst ja, så såg det ut. Ett hus som nämndes lite mer var NTO-huset på norr. Där spelades också teater en gång i tiden. Minns jag inte helt fel så finns huset med i en sekvens i Kerstin Ekmans berättelse om Katrineholm.
I Pensionärernas hus finns ett antal fotografier från tidigt 1900-tal över Katrineholm.
Det är intressant att studera dem och jämföra med hur det ser ut i dag.
För att förstå dagens samhälle så måste man känna till historien bakom och det fick vi lite av den här eftermiddagen.

                                                                                                           Göran Ivarsson