Medlemsförmåner

Uppdaterades: 05 november 2019

Som medlem I SPF seniorerna Får du en del förmåner. Och förbundet arbetar löpande med att träffa nya avtal med olika samarbetspartners.

Föreningsförmåner


Distriktförmåner


Förbundsförmåner


Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 05 november 2019