SPF Kärnans och SPF Helsingborgs Program

Uppdaterades: 07 juli 2020

Nu nalkas höstsäsongen, men först skall det bli sommar, och det är dags att se vad SPF Seniorerna Kärnan har att erbjuda till hösten.

Programbladet kommer att skickas ut till alla medlemmar.

För att hålla er uppdaterade om förändringar i programmet eller om nya aktiviteter, gå in på vår hemsida www.spfkarnan.se för den senaste informationen.

Programbladet kommer att finnas tillgängligt på medlemsmötena och på kansliet på Ringstorpsgården.

 PROGRAMBLAD SPF Kärnan höst 2020

Nedan finns även en sammanställning av övriga Helsingborgsföreningars program

SPF Helsingborgs Program höst 2020

Publicerades: 07 maj 2019 Uppdaterades: 07 juli 2020