Senaste Nytt

Bli medlem och få resten av året gratis

Bli medlem i SPF Kärnan efter den 1 oktober och få reste av året 2019 gratis.

Seniorernas Hus på Tryckeriet!

Läs mer i HD eller läs artikel här.

Kick-off och avtackning av Gruppledare

I går hade vi mycket trevlig samvaro i SPF Kärnan med gruppledarna som ställer upp ideellt för Föreningen. Tack till alla från Styrelsen. Ordförande Josefin Forsberg.

Ny säsong med ofrivilligt ensamma och SPF Kärnan

Välkomna till en ny säsong med ofrivilligt ensamma!

Helsingborg kan öppna ett Seniorernas hus

Helsingborg kan öppna ett Seniorernas hus för att motverka ensamhet Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre. Organisationen SPF Seniorerna arbetar på olika sätt för att motverka problemet. Nu vill de skapa en stor mötesplats i Helsingborg som håller öppet dagligen, Seniorernas hus. Kommunen är positiv och har föreslagit en tänkbar lokal.

Vattengympa

De ordinarie platserna i bägge vattengympagrupperna är nu fulla. Emellertid går det fortfarande bra att anmäla sig som ersättare.

Nya resor till IKEA samt Äppletavlan

Nya endagarsresor till IKEAs museum samt till Äppletavlan i Kivik

Hjärnkoll byter samlingspunkt

Vi träffas på Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackergatan 6.

SPF och Kommunen i samarbete

SPF Kärnan och Helsingborgs kommun i samarbete om "ofrivilligt ensamma"