SPF Kärnan Styrelse

Uppdaterades: 29 december 2019

Josefin Forsberg

Ordförande

Anders Hansson

Vice Ordförande

Lars Teinvall

Sekreterare

Hans Tenggren

Kassör

Lennart Juhlin

Ledamot

Hjördis Pettersson

Suppleant

Publicerades: 08 juli 2019 Uppdaterades: 29 december 2019