SPF Kärnan Styrelse

Uppdaterades: 24 februari 2021

Kerstin Hassner

Ordförande

Leif Persson

Åsa Hjalmarson

Birger Elfström

Ingrid Falk

Ledamot

Anne Thunström

Ledamot

Lars Norling

Ledamot/Kansli/It/Data

Publicerades: 08 juli 2019 Uppdaterades: 24 februari 2021