SPF Kärnan Styrelse

Uppdaterades: 29 december 2019

Karin Sundberg

Ordförande

Leif Persson

Vice Ordförande

May-Öberg

Sekreterare

Hans Tenggren

Kassör

Ingrid Falk

Ledamot

Anne Thunström

Ledamot

Publicerades: 08 juli 2019 Uppdaterades: 29 december 2019