Om föreningen SPF Kärnan

Uppdaterades: 22 mars 2020

SPF Seniorerna Kärnan i Helsingborg är en lokalavdelning av SPF Seniorerna - en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer.

  • Borgtornet Kärnan är cirka 39 meter högt och 15 meter brett.

Föreningen Kärnan bildades 1966 och har idag cirka 880 medlemmar, som under trivsamma former träffas på möten, i studiecirklar, på resor och utflykter samt deltar i andra aktiviteter. Föreningen bevakar samhällsfrågor av intresse för sina medlemmar.

Medlemsavgiften för helår är 300 kronor. Medlemsavgiften skall betalas till SPF centralt inte till SPF Seniorerna Kärnan. Inbetalningskort kommer med posten.

Du som är pensionär, välkommen till rik gemenskap och kamratskap!

Kansli

Kansliet, som finns på Ringstorpsgården Kurirgatan 1 i DHS lokaler på 2:a våningen. Kansliet är för närvarande obemannat.

Kansliet har telefontid fredagar mellan kl. 10:00 och 12:00.

Kansliet är vanligtvis sommarstängt mellan juni och september.

Ni kan också nå oss på telefon 0708 48 75 57 fredagar mellan kl 10:00 och 12:00.

Du kan alltid kontakta kansliet på e-postadressen spfkarnan@telia.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

SPF Seniorerna är en pigg och nyfiken organisation för seniorer.

SPF Seniorerna har idag cirka 270 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 820 föreningar runt om i landet.

I Helsingborg är vi 3300 medlemmar.

Föreningarna är stommen i vår verksamhet och erbjuder ett rikt utbud av olika aktiviteter som resor och motion, studiecirklar och föredrag, social samvaro och mycket mer.

Att ha rätt försäkringsskydd är en trygghet som vi vill erbjuda alla medlemmar hos SPF Seniorerna. Behovet av trygghet är lika stort även om man inte längre är yrkesverksam, förbundet har därför tagit fram ett försäkringserbjudande som är anpassat till SPF Seniorernas medlemmar.

SPF Seniorerna har inte bara social verksamhet. Det andra spåret är att bilda opinion och ta tag i förhållanden som berör oss äldre. Det gör vi dels via SPF Samorganisation i Helsingborg SAM, men även i Kommunala pensionärsrådet (KPR) tillsammans med andra pensionärsorganisationer. KPR är remissinstans under kommunstyrelsen och deltar i Vård – och Omsorgsförvaltningens olika projekt.

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 22 mars 2020