Om föreningen

Uppdaterades: 05 september 2018 Skriv ut

SPF Seniorerna Kärnan i Helsingborg är en lokalavdelning av SPF Seniorerna - en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer.

  • Borgtornet Kärnan är cirka 39 meter högt och 15 meter brett.

Föreningen Kärnan bildades 1966 och har idag cirka 975 medlemmar, som under trivsamma former träffas på möten, i studiecirklar, på resor och utflykter samt deltar i andra aktiviteter. Föreningen bevakar samhällsfrågor av intresse för sina medlemmar.

Medlemsavgiften för helår är 300 kronor. Medlemsavgiften skall betalas till SPF centralt inte till SPF Seniorerna Kärnan. Inbetalningskort kommer med posten.

Du som är pensionär, välkommen till rik gemenskap och kamratskap!

Kansli

Kansliet, som finns på Södergatan 10, har öppet på fredagar mellan kl. 10.00 och 12.00. Ni kan också nå oss på telefon 0708-48 75 57 fredagar mellan kl 10;00 och 12:00.

Du kan alltid kontakta kansliet på e-postadressen spfkarnan@telia.com.

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 05 september 2018