Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 11 september 2018 Skriv ut

För första gången i föreningens historia fick föreningen en kvinnlig ordförande. Hon heter Josefin Forsberg. Lycka till, Josefin!

Josefin Forsberg

Tel: 0733 94 63 76

E-post: josefin104@msn.com

Ja, nu blev ordföranden för första gången en kvinna efter femtio år i SPF Seniorema Käman. Hur kände jag? Vad förväntades av mig? Vad krävs av mig som ordförande och hur ska allt runt omkring fungera?

Att vara ordförande i organisationen SPF Seniorema Käman är otroligt inspirerande, men det räcker inte med inspiration för att leda verksamheten. Det krävs så mycket mer: visioner, glädje, samarbete, vilja, motstånd, frustration, hjärta, mod och samarbetsförmåga t ex. Men som ordförande kan jag också känna både ångest och ilska när jag hör saker som inte gagnar föreningen.

Det bästa med att vara ordförande är att möta medlemmar med många starka åsikter och tankar, att våga fånga upp och utveckla idéer och att ta vara på medlemmarnas erfarenheter. Föreningens syfte beskrivs i stadgarna, men genom olika verksamheter och aktiviteter möts vi tillsammans, har trevligt socialt och vill föreningens bästa, men framförallt uppskattar jag att vi gemensamt ser åt samma håll

Styrelsen, aktivitetsgruppen och föreningens andra grupperingar fungerar verkligen som en klippa som sammanflätar organisationen på bästa sätt. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet med att strukturera upp föreningens organisation och arbete.

Jag vet att SPF Seniorerna Käman är en förening med mycket entusiasm, kunskap och vilja att göra något positivt och bra för alla dem som kommer till våra olika arrangemang -- som jag kan konstatera att det finns ett imponerade utbud av.

Alla som arbetar f'ör och ställer upp i foreningen med entusiasm och glädje vill jag ge en stor eloge, och det gäller även alla som tar del av vad SPF Seniorema Käman erbjuder.

Jag vill här passa på att tacka för förtroendet att fä vara ordförande i Helsingborgs största SPF-förening. Det är med glädje och stor ödmjukhet som jag tar över ordförandeskapet och får bli en i laget. Tillsamman ska vi göra en bra förening ännu bättre.

Jag ser fram emot spännande år tillsammans med alla medlemmar, styrelsen och alla arbetsgrupper. Jag vill även tacka kansliet för ett otroligt bra arbete.

Publicerades: 09 november 2017 Uppdaterades: 11 september 2018