Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 22 mars 2020

Ordförandens tankar

 

Ordförandes tankar våren 2020

Mina tankar och funderingar om ensamheten

Vad är det som har hänt i samhället, varför har ensamheten ökat? I vår grupp "Ofrivillig ensamhet", berättar man om hur det är att vara ensam, om frustrationen att vara ensam, att inte ha någon att äta tillsammans med, att handla tillsammans med, att inte ha någon att dela glädje och sorg med. Alla helger, Julen, Påsken mm så är man ensam. Man känner hur livet förändras. Det är många tårar och depression som kommer över en i ensamheten. Skall det vara så? Hur har det kunnat bli så i värdens bästa land? Att vi äldre plötsligt är en belastning i samhället, vi som har arbetat och byggt upp välfärden.

Är det tabu att känna sig ensam

Sociala medier gör ensamheten tydligare än någonsin. Många som är ofrivilligt ensamma skäms över sin situation. Man vill helst gömma sig när alla börjar prata om allt roligt de gjort i helgen.
I stor utsträckning är det tabu att känna sig ensam. Många vågar över huvud taget inte berätta att de saknar vänner. I dag, med det digitala flödet, syns det dessutom mycket mer om du inte har några vänner. Ensamhet har på sätt och vis blivit extra krånglig när du ser andras bilder av lyckliga relationer, vänner och socialt umgänge.

De ensamma männen

Var femte gift man i medelåldern saknar en nära vän, enligt SCB. 17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har ingen nära vän, vilket blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna. I 65–74-årsåldern har 26 procent av männen och 13 procent av kvinnorna ingen nära vän.
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios.

Få vuxna vågar erkänna att de inte har några vänner

Av alla skam- och skuldkänslor vi släpar runt på, måste ensamhet vara den tyngsta. Fanns det en värre känsla som barn än att "ingen vill vara med mig"? Vem ställer sig upp ens i vuxen ålder och erkänner: jag har inga vänner?
Detta handlar alltså inte om ofrivilligt singelliv, som säkert är ett tillstånd många vill lämna, men som jämförelsevis får beskrivas som ett lyxproblem. Den som saknar en partner kan få råd, stöd och tröst av vänner och bekanta. Men om man saknar vänner och inte har någon familj, vem pratar man då med?

TACK TILL ALLA er som engagerar sig.

Josefin Forsberg,
ordförande

 

Ordförandes tankar hösten 2019

I år fyller SPF SENIORERNA 80 år

1939 bildades Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) i Göteborg med omnejd. Det bestod då till stora delar av kommunister och syndikalister. Ett tag hette föreningen Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och den 1 januari 2015 bytte föreningen till det nuvarande namnet SPF Seniorerna. Organisationen är Sveriges äldsta förening för pensionärer och en av de största ideella organisationerna i landet. Den är, efter Pensionärernas Riksorganisation (PRO), den näst största organisationen för pensionärer i Sverige.

Prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. Förbundsordförande är sedan 2017 Eva Eriksson och generalsekreterare är sedan 2015 Peter Sikström. Det kan bli ett spännande år i SPF, men vi vet lite om framtiden. ​

SPF Kärnan har tillsammans med SPF SAM-projektet "Ofrivillig Ensamhet". Jag funderar ofta över varför ensamheten ökar i samhället, vi bor ju i ett land där ingenting fattas men ändå så är vi ensamma. Ensamheten kan vara oerhört jobbig för många och med ensamheten kommer ohälsan. Ohälsan kan visa sig i många olika former. Men varför har samhället förändrats och varför ökar ensamheten?

​Även i föreningen SPF Kärnan pågår ett projekt om just ensamhet.​ På första träffen, som vi hade hösten 2018, kom 32 personer, idag har gruppen ökat till 60 personer. Vi träffas och umgås, minglar, tar en tur med bussen och ser vårt Helsingborg och förtätningen i staden och utanför. Gruppen är viktig för varandra eftersom man där skapar en social gemenskap där man inte är ensam, det finns någon som lyssnar utan krav, man bara är.​

En av de diskussioner som jag tog fasta på är att man lättare svetsas samman och blir vänner när man gör saker ihop och har trevligt tillsammans, att dela en upplevelse är viktigt. Du är nämligen en annan människas medmänniska. Utan dig och mig saknar den andra någon, med dig och mig blir ingen av er/oss ensamma.​

​SPF Kärnan har många aktiviteter som man kan välja att delta i. På medlemsmötena kan man välja om man vill gå till Ringstorpsgården, segla mellan Helsingborg och Helsingör eller gå till Pingstkyrkan. Det är viktigt att det finns olika mötesplatser. ​

Tänk så många idiella krafter och så mycket tid dessa krafter/grupper lägger ned just för att NI medlemmar skall kunna ta del av gemenskap och aktiviteter i föreningen.​

Tänk på att våra möten kan ge mer utbyte av tankar och glädje än vad du kan tro. Det är tillsammans vi har kul och du bidrar till trevligheter och positivitet.​

TACK TILL ALLA som engagerar sig!

Josefin Forsberg

Ordförande i SPF Seniorerna Kärnan

 Ordförandes tankar från våren 2019

Resan har varit tuff och är fortfarande tuff. Det är så många åsikter om hur man bör göra eller hur man inte skall göra, starka viljor och olika grupper, men icke förglömma att det finns mycket positivitet och glädje i föreningen.

Som ordförande och kvinna så skall jag testas och vara dubbelt så duktig som en manlig ordförande, ajabaja om du gör något fel, då kommer rättelsen snabbt.

Nu vill jag trots detta understryka att det finns bra saker i föreningen och framförallt allt den enorma hjälp som jag har fått på vägen.

Möteslokalen är den ständiga följeslagaren, när jag lägger mig och när jag stiger upp så finns problemet kvar. Flera styrelser har dammsugit Helsingborg på jakt efter en lämplig lokal, idag är vi på Pingstkyrkan och det är många missnöjda med. Styrelsen har beslutat, efter arbetsgruppens utvärdering, att ha möten på olika platser. Alla skall på något sätt hitta en mötesplats där man trivs och får ta sig ett glas vin/öl och avnjuta detta tillsammans med sina vänner, eller bara vara, umgås och vara social. Ensamheten breder ut sig i samhället och då är det viktigt att alla har sitt favoritställe att mötas på.

Föreningen är involverad i projektet Ofrivillig ensamhet. SAM har fått 305 tusen kr från Vård och Omsorg och alla SPF-föreningar kan äska bidrag för aktiviteter som respektive förening anordnar.

Föreningen har även haft utställning på HX i Helsingborg vilket jag tyckte var bra och man träffade där en hel del människor och informerade om vad vi gör i SPF och hur trevligt man kan ha det.

Hösten och vinter nalkas med stora steg och föreningen är igång med sina aktiviteter. Den ger de allra flesta av oss en harmoniskt känsla. Men tyvärr inte de som blivit ofrivilligt ensamma.

På våra möten är DU nämligen någons medmänniska. Utan dig och mig saknar den andra någon, med dig och mig blir ingen av oss ensamma. Föreningen har mycket stort utbud av aktiviteter där man kan bli en i gruppen och känna gemenskap.

Dessa ord kommer att användas i många sammanhang när man vill framhålla att några har gjort något riktigt bra för en större grupp. Det känns därför helt rätt när jag använder ordet medmänniska.

Nu vill jag använda orden TACK TILL ALLA, styrelsen, kansliet, valberedningen och alla aktivitetsgrupper samt Framtidsgruppen för ett mycket bra arbete, Utan er alla skulle det inte fungera.

Tänk på att ge varandra en klapp på axeln eller en kram (den som vill ha) och tala om förvarandra hur viktig man är och att man inte är ensam.

Josefin Forsberg

Ordförande i SPF Seniorerna Kärnan

Ordförande har ordet från 2018

Ja, nu blev ordföranden för första gången en kvinna efter femtio år i SPF Seniorema Käman. Hur kände jag? Vad förväntades av mig? Vad krävs av mig som ordförande och hur ska allt runt omkring fungera?

Att vara ordförande i organisationen SPF Seniorema Käman är otroligt inspirerande, men det räcker inte med inspiration för att leda verksamheten. Det krävs så mycket mer: visioner, glädje, samarbete, vilja, motstånd, frustration, hjärta, mod och samarbetsförmåga t ex. Men som ordförande kan jag också känna både ångest och ilska när jag hör saker som inte gagnar föreningen.

Det bästa med att vara ordförande är att möta medlemmar med många starka åsikter och tankar, att våga fånga upp och utveckla idéer och att ta vara på medlemmarnas erfarenheter. Föreningens syfte beskrivs i stadgarna, men genom olika verksamheter och aktiviteter möts vi tillsammans, har trevligt socialt och vill föreningens bästa, men framförallt uppskattar jag att vi gemensamt ser åt samma håll

Styrelsen, aktivitetsgruppen och föreningens andra grupperingar fungerar verkligen som en klippa som sammanflätar organisationen på bästa sätt. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet med att strukturera upp föreningens organisation och arbete.

Jag vet att SPF Seniorerna Käman är en förening med mycket entusiasm, kunskap och vilja att göra något positivt och bra för alla dem som kommer till våra olika arrangemang -- som jag kan konstatera att det finns ett imponerade utbud av.

Alla som arbetar f'ör och ställer upp i foreningen med entusiasm och glädje vill jag ge en stor eloge, och det gäller även alla som tar del av vad SPF Seniorema Käman erbjuder.

Jag vill här passa på att tacka för förtroendet att fä vara ordförande i Helsingborgs största SPF-förening. Det är med glädje och stor ödmjukhet som jag tar över ordförandeskapet och får bli en i laget. Tillsamman ska vi göra en bra förening ännu bättre.

Jag ser fram emot spännande år tillsammans med alla medlemmar, styrelsen och alla arbetsgrupper. Jag vill även tacka kansliet för ett otroligt bra arbete.

Josefin Forsberg

Ordförande i SPF Seniorerna Kärnan

Publicerades: 09 november 2017 Uppdaterades: 22 mars 2020