Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 28 november 2020

Ordförandens tankar

Ordförandes tankar för våren 2021

Traditionen bjuder att SPF Kärnans vårprogram sänds ut till medlemmarna i adventstid. Samtidigt kommer också inbjudan till det kommande årsmötet. Tanken är att vi medlemmar i Kärnan skall kunna glädja oss i förskott åt kommande trevliga aktiviteter och programpunkter.

Under hösten kunde vi i Kärnan - trots Covid-19 pandemin- starta en hel del aktiviteter med hjälp av våra duktiga och entusiastiska aktivitetsledare. Vi har haft många olika promenader och det har spelats boule - mest utomhus men även inomhus. Luncha på Sta´n har varit populärt. Måndagskaféet pågick hela sommaren och flyttade inomhus i oktober. Även det populära fredagskaféet kunde öppnas igen under några veckor. Teatervännerna hann med några pjäser. Styrelsen har också kunnat samla både aktivitetsansvariga och nya medlemmar på eftermiddagskaffe.
Tyvärr har smittläget i Skåne försämrats när jag skriver detta i november. Vi måste återgå till att bara träffas utomhus och i små grupper.

Vårens programblad inte lika fullmatat med trevligheter som vanligt. Vi har inbokade månadsmöten med program, som många av oss förhoppningsvis tycker är attraktiva. Kärnans många generösa aktivitetsansvariga är beredda att starta upp alla olika aktiviteter där vi medlemmar brukar ses. Men vi vet alla att det finns en stor osäkerhet - hur kommer smittläget för Covid - 19 att se ut i vår? Hur mycket kommer vi att kunna genomföra?

Just nu är det viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i SPF Kärnan inte bara innebär möjligheter att vara med på trevliga aktiviteter. SPF Seniorerna bedriver ett mycket viktigt arbete för äldres situation och rättigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Detta är extra angeläget just nu.

Det är troligt att julen och nyårshelgen 2020 kommer att firas på helt annorlunda sätt än någon av oss upplevt tidigare. Tystare, kanske ensammare. Men vi kommer att hålla ut. Förmodligen kommer vaccin mot Covid-19 redan i början på 2021.

SPF Kärnans styrelse önskar alla medlemmar en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Det kommer att bli bättre. Sköt om er och se framåt!

Ett stort tack från styrelsen till alla som engagerar sig!

Karin Sundberg
Ordförande

Ordförandes tankar från hösten 2020

Vid ett tumultartat årsmöte i februari i år fick SPF Seniorerna Kärnan en ny styrelse. I den nya styrelsen är veteranen och kassören Hans Tenggren den ende kvarvarande ledamoten från tidigare styrelse. Samtliga övriga styrelsemedlemmar är "nya på jobbet" även om många av oss är vana vid styrelsearbete från andra ideella sammanhang.

Jag valdes till ny ordförande i SPF Kärnan och behöver en presentation. Jag gick med i SPF Kärnan så sent som i november 2019 som nybliven änka. Jag ville komma in i en ny gemenskap och få nya kontakter i Helsingborg. Där har jag verkligen lyckats - fast på ett sätt som jag inte hade planerat.
Innan pensioneringen arbetade jag som hudläkare med speciell inriktning på allergier. Vid sidan av allt annat har jag sysslat med textilslöjd i hela mitt liv. Det var därför naturligt för mig att på äldre dagar arbeta ideellt inom Hemslöjdsrörelsen. Där har jag haft styrelseuppdrag på lokal, regional och nationell nivå under närmare 20 år.

Vid SPF Kärnans första styrelsemöte planerade vi hur styrelsen skulle få inblick in i SPF Kärnans alla olika aktiviteter. Vi hade tänkt träffa så många aktivitetsledare och medlemmar som möjligt men så kom Coronakrisen. I stället fick vi besluta att ställa in SPF Kärnans alla inomhusaktiviteter för våren. Det var sorgligt och helt oundvikligt.

Detta programblad presenterar SPF Kärnans planerade aktiviteter för hösten 2020. Tyvärr vet vi inte om programmet kommer att kunna genomföras. När jag skriver detta i början av maj gäller myndigheternas anvisningar mot Corona-pandemin fram till 31 december. Detta skulle innebära att alla inomhusaktiviteter i SPF Kärnan måste ställas in även i höst - något som känns helt ofattbart.

En majoritet av SPF Kärnans medlemmar har, liksom jag, redan nästan två månaders erfarenhet av att leva med " fysisk distansering". Ensamheten är kännbar även om man faktiskt kan vänja sig. Till detta kommer oron. Smittspridningen i Skåne har inte börjat på allvar ännu. Hur kommer den att drabba oss?

Jag hoppas att vi snart är på andra sidan Corona-pandemin så att vi kan återuppta alla våra aktiviteter med full kraft. Det vi kan göra just nu är att ta hand oss själva, som myndigheterna föreskriver, och tänka på varandra. Hålla kontakt med vänner och bekanta och med släkten. Ringa, mejla, skriva brev och försöka träffas utomhus på säkert avstånd. Det behövs både påhittighet och omtanke. Sommaren ligger framför oss. Den kommer inte att bli som vanligt men vi får försöka njuta av den på ett nytt sätt.

Sköt om er och se framåt

TACK TILL ALLA er som engagerar sig.
Karin Sundberg
ordförande

Ordförandes tankar från våren 2019

Resan har varit tuff och är fortfarande tuff. Det är så många åsikter om hur man bör göra eller hur man inte skall göra, starka viljor och olika grupper, men icke förglömma att det finns mycket positivitet och glädje i föreningen.

Som ordförande och kvinna så skall jag testas och vara dubbelt så duktig som en manlig ordförande, ajabaja om du gör något fel, då kommer rättelsen snabbt.

Nu vill jag trots detta understryka att det finns bra saker i föreningen och framförallt allt den enorma hjälp som jag har fått på vägen.

Möteslokalen är den ständiga följeslagaren, när jag lägger mig och när jag stiger upp så finns problemet kvar. Flera styrelser har dammsugit Helsingborg på jakt efter en lämplig lokal, idag är vi på Pingstkyrkan och det är många missnöjda med. Styrelsen har beslutat, efter arbetsgruppens utvärdering, att ha möten på olika platser. Alla skall på något sätt hitta en mötesplats där man trivs och får ta sig ett glas vin/öl och avnjuta detta tillsammans med sina vänner, eller bara vara, umgås och vara social. Ensamheten breder ut sig i samhället och då är det viktigt att alla har sitt favoritställe att mötas på.

Föreningen är involverad i projektet Ofrivillig ensamhet. SAM har fått 305 tusen kr från Vård och Omsorg och alla SPF-föreningar kan äska bidrag för aktiviteter som respektive förening anordnar.

Föreningen har även haft utställning på HX i Helsingborg vilket jag tyckte var bra och man träffade där en hel del människor och informerade om vad vi gör i SPF och hur trevligt man kan ha det.

Hösten och vinter nalkas med stora steg och föreningen är igång med sina aktiviteter. Den ger de allra flesta av oss en harmoniskt känsla. Men tyvärr inte de som blivit ofrivilligt ensamma.

På våra möten är DU nämligen någons medmänniska. Utan dig och mig saknar den andra någon, med dig och mig blir ingen av oss ensamma. Föreningen har mycket stort utbud av aktiviteter där man kan bli en i gruppen och känna gemenskap.

Dessa ord kommer att användas i många sammanhang när man vill framhålla att några har gjort något riktigt bra för en större grupp. Det känns därför helt rätt när jag använder ordet medmänniska.

Nu vill jag använda orden TACK TILL ALLA, styrelsen, kansliet, valberedningen och alla aktivitetsgrupper samt Framtidsgruppen för ett mycket bra arbete, Utan er alla skulle det inte fungera.

Tänk på att ge varandra en klapp på axeln eller en kram (den som vill ha) och tala om förvarandra hur viktig man är och att man inte är ensam.

Josefin Forsberg

Ordförande i SPF Seniorerna Kärnan

 

Ordförande har ordet från 2018

Ja, nu blev ordföranden för första gången en kvinna efter femtio år i SPF Seniorema Käman. Hur kände jag? Vad förväntades av mig? Vad krävs av mig som ordförande och hur ska allt runt omkring fungera?

Att vara ordförande i organisationen SPF Seniorema Käman är otroligt inspirerande, men det räcker inte med inspiration för att leda verksamheten. Det krävs så mycket mer: visioner, glädje, samarbete, vilja, motstånd, frustration, hjärta, mod och samarbetsförmåga t ex. Men som ordförande kan jag också känna både ångest och ilska när jag hör saker som inte gagnar föreningen.

Det bästa med att vara ordförande är att möta medlemmar med många starka åsikter och tankar, att våga fånga upp och utveckla idéer och att ta vara på medlemmarnas erfarenheter. Föreningens syfte beskrivs i stadgarna, men genom olika verksamheter och aktiviteter möts vi tillsammans, har trevligt socialt och vill föreningens bästa, men framförallt uppskattar jag att vi gemensamt ser åt samma håll

Styrelsen, aktivitetsgruppen och föreningens andra grupperingar fungerar verkligen som en klippa som sammanflätar organisationen på bästa sätt. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet med att strukturera upp föreningens organisation och arbete.

Jag vet att SPF Seniorerna Käman är en förening med mycket entusiasm, kunskap och vilja att göra något positivt och bra för alla dem som kommer till våra olika arrangemang -- som jag kan konstatera att det finns ett imponerade utbud av.

Alla som arbetar f'ör och ställer upp i foreningen med entusiasm och glädje vill jag ge en stor eloge, och det gäller även alla som tar del av vad SPF Seniorema Käman erbjuder.

Jag vill här passa på att tacka för förtroendet att fä vara ordförande i Helsingborgs största SPF-förening. Det är med glädje och stor ödmjukhet som jag tar över ordförandeskapet och får bli en i laget. Tillsamman ska vi göra en bra förening ännu bättre.

Jag ser fram emot spännande år tillsammans med alla medlemmar, styrelsen och alla arbetsgrupper. Jag vill även tacka kansliet för ett otroligt bra arbete.

Josefin Forsberg

Ordförande i SPF Seniorerna Kärnan

Publicerades: 09 november 2017 Uppdaterades: 28 november 2020