Gemenskap och sociala möten i äldres vardag

Gemenskap och sociala möten i äldre människors vardag

24 april 2023 KL.13.00-16.30 på Thapperska,
Gamla Övägen 23, Norrköping

Program:
• Välkommen och inledning. Annsofie Mahrs Träff
• Sång & musik med The Tigers
• Författaren Gerda Antti med sin nya bok ”Alla mina dagar”
• Norrköpings stadsbibliotek
• Fika
• Sång & musik med The Tigers
• Region Östergötlands insatser inom området kultur för äldre
Anne Hederén, strateg
• Musikterapi - ett sätt att förbättra välbefinnande och hälsa
Annika Hansson, musikterapeut och diakon i Norrköping
• ABF informerar om aktiviteter för äldre, Mikael Leonardsson
• Avslutning

Anmälan
Senast 14 april:
tel. 070-6369275
eller e-post ylvab.a@outlook.com

Läs hela bladet här.