Februaribrev från Agneta Norblad

Ordförande Agneta Norblad´s februaribrev andas allvar och glädje!

Åby 1:a februari 2023


Hej alla gamla och nya medlemmar i SPF Seniorerna Bråbo!

Jag har glädjen att meddela att vi nu är drygt 240 medlemmar i vår förening! Föreningen växer, det är glädjande.
Valberedningen har dock meddelat att de har haft svårigheter att rekrytera personer som är villiga att ställa sig till förfogande 1 eller 2 år som funktionärer i styrelsen bl.a. Jag tycker nog att det borde vara självklart att man som medlem i en så pass stor förening ska kunna ställa upp en kortare period som styrelseledamot eller annan funktionär som t.ex. programansvarig, cirkelledare eller köksansvarig. Dels får man en annan insyn och förståelse för det arbete som måste bedrivas, för att föreningen ska kunna bestå och fungera och dessutom ingår man i ett team som har extra trevligt tillsammans!
Det är inte så att man kanske blir tillfrågad utan man måste anmäla sitt intresse själv. En styrelseledamot bör inte sitta för länge på sin post, ordförande väljs t.ex. bara på ett år. På så sätt blåser man nytt liv i föreningsarbetet och ger flera personer chansen att prova på det. Detsamma gäller i högsta grad en programkommitté. Där behöver nya personer med nya idéer och förslag komma in.
Jag vill också meddela att styrelsen träffas en gång i månaden vilket inte känns betungande! Ett litet arvode utgår också till berörda i styrelsen och en gratifikation till cirkelledare. Jag räknar med att det nu kommer att finnas några intresserade som hör av sig till Valberedningens ordförande Hans Dahlin (se programmet) eller till mig innan årsmötet den 13:e februari! Utan ansvariga i styrelse, programkommitté och kök upphör föreningen att existera och det vill vi väl inte!?


* Nu till roligare nyheter. Närmast på schemat ligger Viltlunch på Virå Bruk den 28/2 kl. 13.00. Anmälan ska göras till Anita Kagevik 070 686 59 82 senast 14/2! Samåkning från Ättetorpskyrkan kl. 12.00.
* ”Resa i det Blå” den 28/3, där börjar det fyllas på med resenärer och senaste anmälningsdag till Agneta Norblad 070 743 28 84 är 14/3. Efter den 1/3 går inbjudan ut till övriga SPF föreningar i Norrköping. Minst 45 resande behövs för det facila priset av 640 kr/person. Jag återkommer med betalningsuppmaning och nödvändig information efter den 14/3!
* Tyvärr blev inte resan till Brunneby och Bröllopsmordet av, p.g.a. för få deltagare. Besöket på Konstmuséet blev dock lyckat, med ca. 20 besökare som fick lyssna till en mycket duktig guide.
* Måndagen den 30/1 började kursen ”Bli smartare med din Smartphone!” Vi kommer att träffas 4X2,5 timmar på Träffpunkten i Åby. Kursen är fulltecknad.
* Kulturvandringarna på onsdagar har börjat liksom våra två läsecirklar. Boulen sätter igång när banorna är snöfria och torra.
* Vi har upptäckt att vi har medlemmar som bytt e-mailadress resp. tagit bort sin fasta telefon utan att meddela oss. Kom ihåg att meddela om ni gör ändringar i medlemsregistret, det underlättar för oss när vi ska nå er!
* Personalen i Ättetorpskyrkan har bett oss meddela att den 3-sitsiga soffan som står i kapphallen vid Pelarsalen är till salu. Lägg ett bud om du är intresserad av att köpa den!

Anmälan till varje månadsmöte!
* Kom ihåg att anmäla dig (+ ev. allergi) till varje månadsmöte, en vecka före mötet till Lasse Asklöf (se programmet)! Har du fyllt 90 år bjuder vi dig, men du behöver ändå meddela din närvaro så att vi vet hur mycket bröd vi ska inhandla!
* Kom ihåg att regelbundet besöka vår Hemsida!
Där för vi in nyheter och uppdateringar.
Programblad våren 2023

Dagordning och aktuella handlingar till Årsmötet finns nu på vår hemsida.
De kommer också att finnas till hands den 13/2 i lokalen. Välkomna!

Er hoppfulla ordförande
Agneta Norblad


Ur Herregud&Co: - Varför inte säga ”Varför inte?” lite oftare?