Folkhälsoveckan summeras

Läs här en summering av folkhälsoveckan

Det har varit en folkhälsovecka och här summeras den.