Folkhälsovecka

Veckan 5-9 september kommer SPF Bråbo Åby ha en Folkhälsovecka.
Läs programmet!

Veckan 5-9 september kommer SPF ha Folkhälsovecka.
SPF Bråbos program för veckan framgår av detta Program.

Flera av aktiviteterna är "att prova på "..
Om tillräckligt stort intresse finns kan de anordnas för medlemmar senare. 
Förutom fysiska aktiviteter kommer information ges om IT-frågor.
Ta med din smartphone, padda eller dator och fråga IT-experten Björn från Seniornet. Och lyssna på Annika som arbetar på Bedrägerienheten på polisen i Norrköping om hur du ska undvika bli lurad.
Alla aktiviteter under veckan är gratis för er.