Onsdagspromenader

Höstens sista onsdagsvandring med avtackning

Stort tack till vår trevlige ledare Jens Stenbom som blev avtackad ....och han tackade oss på ett generöst sätt.

Vi börjar igen 12 januari 2022.
Åby Arena 0930. Kom med Du också!

Titta i vårprogrammet under Aktiviteter.
Detta förmedlas av Ann Weimer med en önskan om
God Jul och ett Gott Nytt promenad-år!