Månadsmöte och Årsmöte i februari

Kallelse till årsmöte

Tid: 10 februari 2020 kl. 14.00.

Plats: Folkets hus, Åby.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet.

Handlingar, som ska behandlas på mötet finns tillgängliga på vår
hemsida www.spfseniorerna.se/brabo
och hos Margaretha Dahlin Gamla Stockholmsvägen 45, Åby
senast en vecka före årsmötet.

Efter årsmötet underhåller trubaduren, Ronny Sjödin.
Naturligtvis blir det också fika och lotteri.

VÄLKOMNA!
Styrelsen