Argentas reseregler

Argentas resekommitté har funnit det nödvändigt att formulera regler för resor som genomförs i egen regi.

I korthet gäller att anmälan till en resa är bindande från sista anmälningsdagen eller från bokningsdagen.

Vid avbokning återbetalas individuella kostnader alltså kostnader som Argenta inte får i och med avbokningen.

Reglerna antogs av SPF Argentas styrelse den 3 september 2013. De finns här.