Om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Argenta Hällefors.

Inom SPF Argenta träffas vi på månadsmöten under september till maj var tredje onsdag i månaden. I december är mötet dock på Luciadagen. På mötena umgås vi och äter lunch och lyssnar ofta till ett föredrag eller till information som berör oss. Här finns en sammanställning över platser och program för månadsmötena från och med 2003.

I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga ledord.

På underliggande sidor hittar du vår historik. Under Aktiviteter hittar du vad vi sysslar med och under Kontakta oss finns styrelse och funktionärer.

Föreningens stadgar finns här.