Kontakta oss

Funktionärer 2019 utsedda av styrelsen

Stig Bystedt

Medlemsregisteransvarig CU

Karin Herou

Folkhälsa/Friskvård

Sven-Åke Lundh

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Kerstin Nyström

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Anders Stenholm

Revisor

Göran Strömqvist

Revisor

Annika Testad

Medlemsregisteransvarig CU

Marly Westerburgen

Resor

Åsa Mattsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

SPFs funktionärsregister täcker inte allt. Så är t ex Annika Testad och Christer Olken även arkivarier. Inom Folkhälsa är Karin Herou friskvårdsansvarig och Åsa Mattson motionsansvarig. Stig Bystedt är ansvarig för högtalaranläggningar. Åsa Mattsson är ombud till Vuxenskolan. Kerstin Nyström är PR-ansvarig. Ombud till distriktsstämman är Åsa Mattsson, Kerstin Nyström och Annika Testad. Christer Olken och Marianne Andersson var för sig företräder Argenta gentemot Swedbank.