Kontakta oss

Uppdaterades: 29 april 2020

Funktionärer 2019 utsedda av styrelsen

--todo--

Stig Bystedt

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Karin Herou

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Sven-Åke Lundh

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Åsa Mattsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Kerstin Nyström

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Anders Stenholm

Revisor

--todo--

Göran Strömqvist

Revisor

--todo--

Annika Testad

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Marly Westerburgen

Resor

SPFs funktionärsregister täcker inte allt. Så är t ex Annika Testad och Christer Olken även arkivarier. Inom Folkhälsa är Karin Herou friskvårdsansvarig och Åsa Mattson motionsansvarig. Stig Bystedt är ansvarig för högtalaranläggningar. Åsa Mattsson är ombud till Vuxenskolan. Kerstin Nyström är PR-ansvarig. Ombud till distriktsstämman är Åsa Mattsson, Kerstin Nyström och Annika Testad. Christer Olken och Marianne Andersson var för sig företräder Argenta gentemot Swedbank. 

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 29 april 2020