Kontakta oss

Uppdaterades: 17 mars 2019

Funktionärer 2019 utsedda av styrelsen

--todo--

Karin Herou

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Mona Karlsson

Revisor

--todo--

Bo Lewau

Resor

--todo--

Ulla Lewau

Resor

--todo--

Hans Linder

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Sven-Åke Lundh

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Åsa Mattsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Kerstin Nyström

Webbredaktör

--todo--

Göran Strömqvist

Revisor

--todo--

Annika Testad

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Riitta Törnblom

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Marly Westerburgen

Resor

SPFs funktionärsregister täcker inte allt. Så är t ex Annika Testad och Christer Olken även arkivarier. Inom Folkhälsa är Karin Herou friskvårdsansvarig och Åsa Mattson motionsansvarig. Åke Andersson är ansvarig för högtalaranläggningar. Åsa Mattsson är ombud till Vuxenskolan. Kerstin Nyström är PR-ansvarig. Ombud till distriktsstämman är Johnny Molander, Stig Bystedt, Åsa Mattsson och Annika Testad. Johnny Molander och Marianne Andersson var för sig företräder Argenta gentemot Swedbank. 

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 17 mars 2019