Styrelsen

Styrelse vald i mars 2023.

Christer Olken

Styrelsen ordförande

Jonny Sahlén

Styrelsen vice ordförande

Stig Bystedt

Styrelsen sekreterare

Anne-Marie Hallgren

Styrelsen ledamot

Kerstin Nyström

Styrelsen ledamot

Marly Westerburgen

Styrelsen ledamot

Annika Testad

Styrelsen ersättare

Många av styrelsemedlemmarna återfinns också som funktionärer i föreningen.
Marly Westerburgen - resekommitté.
Kerstin Nyström - press- och PR-ansvarig.
Kerstin Nyström och Annika Testad - webb-funktionärer.
Annika Testad - medlemsregisteransvarig