Friskvård för hjärnan

Bokcirkel

Bokcirkel
Ingrid Danielsson är kursledare, kontakta henne om du är intresserad.
Tel: 0591-12152, mobil 070-219 89 48. Ingrid är också invald i det nya Biblioteksrådet.