2014-11-25 Boulspelarnas grötfest

2014-11-25-grotfest_Sida_01.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_02.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_03.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_04.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_05.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_06.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_07.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_08.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_09.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_10.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_11.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_12.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_14.jpg
2014-11-25-grotfest_Sida_15.jpg