Pensionärsskattekalkulatorn & Pensionsbromskalkulatorn  (Puh...!)

Om du blir medlem är vi en mer i påtryckningsklubben. Det är mängden som gör det sá han som köpte cyklar för 125 kr. och sålde för 100 kr.