Kommunala "förmåner"

Vi får ta det som en förmån att få höra hur skutan styrs. OBS Bilden nedan byts inte för varje möte. Klicka på Lyssna här för senaste möte.


Lyssna på senaste möte
Tryck gärna längst ned till höger för helskärm.
drifbudg_2021.jpg

investbudget_2021.jpg