Kommunala "förmåner"

Vi får ta det som en förmån att få höra hur skutan styrs. OBS Bilden nedan byts inte för varje möte. Klicka på Lyssna här för senaste möte.