Vår Kalender

OBS. Vi startar upp lite försiktigt med Mattcurling och Boule.
För säker information ta kontakt med:
BOULE Bernt 0140-169 47 eller Lisa 076-776 36 05. MATTCURLING Ulla 070-391 93 63. Tills vidare gäller vår kalender.